Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 4

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre mladistvých a dospelých klientov.
 • Práca v oblasti individuálneho a skupinového poradenstva pre deti a mládež (od 6 rokov).
 • Partnerské a rodinné poradenstvo.
 • Zameranie na medziľudské vzťahy a komunikáciu nielen u párov, rodín ale aj konkrétne u rodičov a detí.
 • Témy týkajúce sa neformálnej starostlivosti o blízkeho človeka, individuálneho rozvoja klientov, stresu, trémy či nervozity.
 • Vyštudovala Gymnázium Brno, Elgartova.
 • Absolventka jednoodborovej psychológie Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Frekventant psychoterapeutického výcviku Solution focus - na riešenie orientovaný prístup v poradenstve a terapii, DALET inštitút s.r.o..
 • Odborné psychologické stáže:

           o    Psychiatrická klinika - Fakultnej nemocnice Brno, odd. 23
           o    Psychiatrická liečebňa Šternberk, Olomouc
           o    Základná škola Brno, Gajdošova
           o    Domov pre seniorov Norbertinum, Brno, Nopova

 • Absolventka semináre manažment pre terénne služby (APSS ČR).
 • Individuálne a rodinné poradenstvo pre neformálne starajúcích sa o svojich blízkych v domácom prirodzenom prostredí
 • Vedenie prednášok a seminárov nielen pre laickú verejnosť na tému psychohygieny
 • Aktuálne pracuje na pozícii školského psychológa na základnej škole v Brne a ďalej ako poradenský psychológ v neziskovej organizácii

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 18.05.2022                                
Sobota, 21.05.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 18.05.2022 od 09:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Rob čo funguje a nerob čo nefunguje. Keď to nefunguje, rob radšej niečo iné.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz