Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 38

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre mladistvých
 • Zvládanie životnej krízy (psychologická pomoc v náhlej akútnej či dlhodobo náročnej situácii)
 • Partnerské a komunikačné ťažkosti
 • Problematika závislostí (problémy s alkoholom, drogami alebo s patologickým hráčstvom)
 • Kariérne poradenstvo
 • Zameriavam sa na široké spektrum tém: osobný rozvoj (odolnosť voči stresu, práca s motiváciou, hľadanie a rozvíjanie silných stránok, nízke sebavedomie), zmeny sebapoňatia, zlepšenie kvality života, opakujúce sa problémy v medziľudských vzťahoch. Aktívne sa zaoberám problematikou závislosti na drogách, alkohole, patologickom hráčstve. Mojimi klientmi sú ľudia, ktorí sa ocitli v neľahkej a ťaživej životnej situácii, majú nejaké starosti alebo sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli niečo vo svojom živote zmeniť. Ponúknuť môžem aj konzultácie spojené s kariérnym poradenstvom a pomoc s profesijnou orientáciou.
 • vyštudovala Pedagogické lýceum v Karlových Varoch
 • je absolventkou jednoodborovej psychológie na Pražskej Univerzite psychosociálnych štúdií, štúdium ukončené štátnou magisterskou skúškou
 • je frekventantkou päťročného psychodynamického psychoterapeutického výcviku (v rozsahu 500 hodín) pod vedením: MUDr. Alexandra Kroupová, Mgr. Milan Milner
 • priebežne sa zúčastňuje rôznych kurzov a seminárov (napr .: Rodinná diagnostika a terapia, Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Práca s detskou a adolescentnou skupinou, PhDr. Václava Masáková, Výcvik v riešení konfliktov, Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • pracuje ako psychológ v neziskovej organizácii Komunikujeme o.p.s. (Individuálne poradenstvo) a ako konzultant v personálnej agentúre SBR Recruiting
 • má za sebou odborné stáže:
 • komunikujeme o.p.s; psychologická psychodiagnostika
 • väzenská služba ČR, väznice Oráčov; psychológ
 • denné psychoterapeutické sanatórium Ondřejov, denný stacionár, oddelenie pre liečbu závislosti; psychológ
 • nízkoprahové stredisko Drop In o.p.s .; harm reduction / konzultácie a poradenstvo
 • vedenie preventívnych programov proti šikanovaniu na ZŠ v spolupráci s Mgr. Luciou vačkový
 • asociácie Pomáhajúce ľuďom s autizmom - APLA Praha; asistent pre klientov s autizmom
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Utorok, 03.08.2021                                      
Štvrtok, 05.08.2021                                      
Štvrtok, 12.08.2021                                      
Štvrtok, 19.08.2021                                      
Štvrtok, 26.08.2021                                      
Štvrtok, 02.09.2021                                      
Štvrtok, 09.09.2021                                      
Štvrtok, 16.09.2021                                      

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 19.08.2021 od 07:45 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Stávame sa tým, čo si o sebe myslíme. V terapii ide predovšetkým o to, naučiť sa o sebe premýšľať múdro ...“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz