Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 42

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre mladistvých
 • Zvládanie životnej krízy (psychologická pomoc v náhlej akútnej či dlhodobo náročnej situácii)
 • Partnerské a komunikačné ťažkosti
 • Problematika závislostí (problémy s alkoholom, drogami alebo s patologickým hráčstvom)
 • Kariérne poradenstvo
 • Zameriavam sa na široké spektrum tém: osobný rozvoj (odolnosť voči stresu, práca s motiváciou, hľadanie a rozvíjanie silných stránok, nízke sebavedomie), zmeny sebapoňatia, zlepšenie kvality života, opakujúce sa problémy v medziľudských vzťahoch. Aktívne sa zaoberám problematikou závislosti na drogách, alkohole, patologickom hráčstve. Mojimi klientmi sú ľudia, ktorí sa ocitli v neľahkej a ťaživej životnej situácii, majú nejaké starosti alebo sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli niečo vo svojom živote zmeniť. Ponúknuť môžem aj konzultácie spojené s kariérnym poradenstvom a pomoc s profesijnou orientáciou.
 • vyštudovala Pedagogické lýceum v Karlových Varoch
 • je absolventkou jednoodborovej psychológie na Pražskej Univerzite psychosociálnych štúdií, štúdium ukončené štátnou magisterskou skúškou
 • je frekventantkou päťročného psychodynamického psychoterapeutického výcviku (v rozsahu 500 hodín) pod vedením: MUDr. Alexandra Kroupová, Mgr. Milan Milner
 • priebežne sa zúčastňuje rôznych kurzov a seminárov (napr .: Rodinná diagnostika a terapia, Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Práca s detskou a adolescentnou skupinou, PhDr. Václava Masáková, Výcvik v riešení konfliktov, Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • pracuje ako psychológ v neziskovej organizácii Komunikujeme o.p.s. (Individuálne poradenstvo) a ako konzultant v personálnej agentúre SBR Recruiting
 • má za sebou odborné stáže:
 • komunikujeme o.p.s; psychologická psychodiagnostika
 • väzenská služba ČR, väznice Oráčov; psychológ
 • denné psychoterapeutické sanatórium Ondřejov, denný stacionár, oddelenie pre liečbu závislosti; psychológ
 • nízkoprahové stredisko Drop In o.p.s .; harm reduction / konzultácie a poradenstvo
 • vedenie preventívnych programov proti šikanovaniu na ZŠ v spolupráci s Mgr. Luciou vačkový
 • asociácie Pomáhajúce ľuďom s autizmom - APLA Praha; asistent pre klientov s autizmom
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Stávame sa tým, čo si o sebe myslíme. V terapii ide predovšetkým o to, naučiť sa o sebe premýšľať múdro ...“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz