Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 15

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich, deti a ich rodičov.
 • Krízová intervencia, pomoc a podpora pri zvládnutí ťažkých životných situácií.
 • Riešenie nevery vo vzťahu.
 • Problémy s neúspechom v škole, výchovné problémy (problémy s disciplínou) a problémy s nízkou motiváciou.
 • Poradenstvo pre výchovu detí a dospievajúcich (bežné situácie, poruchy príjmu potravy, úzkosti, sebapoškodzovanie a i.).
 • Poradenstvo pri výbere strednej alebo vysokej školy.
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých.
 • Poradenstvo pri riešení závislosti na pornografii u Vás či partnera/ky.
 • Téma viery v spojení s psychológiou.
 • Bakalársky a magisterský študijný program  jednoodborovej psychológie na FF UPOL.
 • V súčasnosti pôsobí ako školná psychologička a krízová interventka.
 • Frekventantka Solution focus – výcviku v psychoterapii zameranej na riešenie.
 • Kurz Základnej krízovej intervencie.
 • Aktívne sa zúčastní ďalších kurzov a seminárov (Kresba postavy, Agresia v školskom prostredí, Vyhľadávanie ohrozených žiakov, Sociometria).
 • Účastník Letnej trénerskej školy trénera soft-skills.
 • Výcvik vo Vzťahovej psychoterapii detí a adolescentov
 • Dobrovoľný kouč pre klientky, ktoré sú závislé na pornografii.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Jediná cesta, ako robiť dobrú prácu, je robiť to, čo máme radi.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz