Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 169

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne poradenstvo pre detí a dospievajúcich
 • Krízová intervencia a pomoc pri zvládaní náročných životných situácií a zmien
 • Zvládanie stresových situácií, úzkostných stavov a depresívnych nálad
 • Poradenstvo pre rodičov zamerané na zvládanie výchovy detí a dospievajúcich
 • Problémy partnerského spolužitia

 • Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne - Sociálna pedagogika
 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednoodborová psychológia
 • Komplexná krízová intervencia
 • Kurzy so zameraním na prácu s emóciami, relaxačné techniky, prácu s psychoterapeutickými kartami, diagnostické metódy TAR, FDT
 • Výcvik hypnoterapie zameraný na riešenie
 • Vzdelanie v prístupe zamerané na riešenie pre deti - Kids Skills
 • Frekventantka komplexného výcviku v terapii a poradenstve zameranom na riešenie
 • Pracovné skúseností zo sociálnych služieb, s prácou s rizikovou mládežou, s ľuďmi a rodinami v ťažkej životnej situácii
 • V súčasnosti sa zaoberám školskou psychológiou a pracujem ako školská psychologička na ZŠ a SOŠ, externe spolupracujem s Poradňou Rožnov

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Dobrý život je proces, nie stav bytia (C. R. Rogers)“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz