Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 140

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne poradenstvo pre detí a dospievajúcich
 • Krízová intervencia a pomoc pri zvládaní náročných životných situácií a zmien
 • Zvládanie stresových situácií, úzkostných stavov a depresívnych nálad
 • Poradenstvo pre rodičov zamerané na zvládanie výchovy detí a dospievajúcich
 • Problémy partnerského spolužitia

 • Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne - Sociálna pedagogika
 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednoodborová psychológia
 • Komplexná krízová intervencia
 • Kurzy so zameraním na prácu s emóciami, relaxačné techniky, prácu s psychoterapeutickými kartami, diagnostické metódy TAR, FDT
 • Výcvik hypnoterapie zameraný na riešenie
 • Vzdelanie v prístupe zamerané na riešenie pre deti - Kids Skills
 • Frekventantka komplexného výcviku v terapii a poradenstve zameranom na riešenie
 • Pracovné skúseností zo sociálnych služieb, s prácou s rizikovou mládežou, s ľuďmi a rodinami v ťažkej životnej situácii
 • V súčasnosti sa zaoberám školskou psychológiou a pracujem ako školská psychologička na ZŠ a SOŠ, externe spolupracujem s Poradňou Rožnov

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 20.10.2021                                
Štvrtok, 21.10.2021                                
Piatok, 22.10.2021                                
Sobota, 23.10.2021                                
Pondelok, 25.10.2021                                
Utorok, 26.10.2021                                
Streda, 27.10.2021                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 21.10.2021 od 10:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Dobrý život je proces, nie stav bytia (C. R. Rogers)“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz