Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 4

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • individuálne psychologické poradenstvo pre mladistvých
 • pracujem s depresívnymi, úzkostnými a somaticky chorými klientmi, v ktorých živote dochádza v dôsledku choroby či úrazu k významným zmenám
 • pracujem s klientmi s depresívnym či úzkostným ladením, sa somaticky chorými klientov, v ktorých živote dochádza v dôsledku choroby či úrazu k významným zmenám
 • kariérne poradenstvo, sebarozvojové témy
 • vo svojej práci využívam prístup zameraný na riešenie - zaoberám sa možnosťami a zdrojmi k zmene, ktorú si klient želá; zameriavam sa na individuálny prístup ku klientovi a na spoluprácu pri hľadaní toho, čo by mohlo pomôcť práve jemu
 • pracujem aj s ťažkosťami v oblasti medziľudských vzťahov a v komunikácii
 • som absolventkou magisterského štúdia jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej Univerzity v Brne
 • som zaradená do špecializačného štúdia v klinickej psychológii
 • v súčasnosti dokončujem psychoterapeutický výcvik, Dalet inštitút s.r.o. (Solution focus - komplexný výcvik v poradenstve a terapii zameraný na riešenie)
 • absolvovala som kurz krízovej intervencie a kurz psychológa v zdravotníctve
 • pracovala som na pozícii školského psychológa, skúsenosti mám aj z oblasti vzťahového a pracovného poradenstva
 • aktuálne pracujem v zdravotníctve s klientmi so somatickým ochorením

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Nedeľa, 26.09.2021                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 26.09.2021 od 14:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Keď chcete otvoriť zamknuté dvere, nepotrebujete podrobnú analýzu zámku, ale kľúč, ktorý do zámku pasuje. (Steve de Shazer)“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz