Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 4

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • individuálne psychologické poradenstvo pre mladistvých
 • pracujem s depresívnymi, úzkostnými a somaticky chorými klientmi, v ktorých živote dochádza v dôsledku choroby či úrazu k významným zmenám
 • pracujem s klientmi s depresívnym či úzkostným ladením, sa somaticky chorými klientov, v ktorých živote dochádza v dôsledku choroby či úrazu k významným zmenám
 • kariérne poradenstvo, sebarozvojové témy
 • vo svojej práci využívam prístup zameraný na riešenie - zaoberám sa možnosťami a zdrojmi k zmene, ktorú si klient želá; zameriavam sa na individuálny prístup ku klientovi a na spoluprácu pri hľadaní toho, čo by mohlo pomôcť práve jemu
 • pracujem aj s ťažkosťami v oblasti medziľudských vzťahov a v komunikácii
 • som absolventkou magisterského štúdia jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej Univerzity v Brne
 • som zaradená do špecializačného štúdia v klinickej psychológii
 • v súčasnosti dokončujem psychoterapeutický výcvik, Dalet inštitút s.r.o. (Solution focus - komplexný výcvik v poradenstve a terapii zameraný na riešenie)
 • absolvovala som kurz krízovej intervencie a kurz psychológa v zdravotníctve
 • pracovala som na pozícii školského psychológa, skúsenosti mám aj z oblasti vzťahového a pracovného poradenstva
 • aktuálne pracujem v zdravotníctve s klientmi so somatickým ochorením

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Keď chcete otvoriť zamknuté dvere, nepotrebujete podrobnú analýzu zámku, ale kľúč, ktorý do zámku pasuje. (Steve de Shazer)“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz