PhDr.Anna Frombergerová Ph.D. - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 8

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúcich a dospelých
 • Konzultácie k témam školského vzdelávania, porúch učenia, efektívneho učenia, školského prospechu, práce so stresom, motivácie k učeniu, voľby školy atď.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti problémov vo výchove detí a efektívnej komunikácie
 • Poradenstvo v oblasti výchovy a rizikového chovania (šikanovanie, záškoláctvo, závislosti...).
 • Krízová intervencia

 • Akademický titul doktor v odbore Pedagogická a školská psychológia - Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie (2018 – 2022)
 • Magisterský titul v odbore Psychológia - Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie (2017)
 • Výcvik v Krízovej intervencii (2016)
 • Výcvik v Metóde rozvoja kognitívnych funkcii R. Feuersteina I a II (2014 a 2016)
 • Výcvik lektorov primárnej prevencie rizikového chovania (2014 – 2016)
 • Semináre v oblastiach pedagogickej a školskej psychológie, efektívnej komunikácie, wellbeingu, práce s deťmi a rizikového správania.
 • Stáže v organizáciách: Detské krízové centrum, ZŠ Integrál, Pedagogicko-psychologická poradňa pre Prahu 1, 2 a 4, Pedagogicko-psychologická poradňa pre Prahu 6, Nemocnica na Homolce - klinická psychológia (neurológia), Thomayerova nemocnica - detská psychiatria, Stredisko výchovnej starostlivosti a diagnostický ústav, Na Dlhej medzi, Triangl – centrum pre rodinu, Dys-centrum, dr. Krejčová, Psychiatrická nemocnica Bohnice – oddelenie závislostí (dospelí).
 • Pracovala ako poradenská psychologička v Pedagogicko-psychologickej poradni – detská diagnostika a intervencia, prevencia rizikového správania.
 • Pôsobila ako školská psychologička na základnej škole a na viacročnom gymnáziu.
 • Aktuálne pracuje intenzívnejšie s učiteľmi a študentmi pedagogických fakúlt v rámci výučby, výcvikov, školení a individuálneho vedenia.


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Žiadne trápenie nie je také malé, aby sa s ním nedalo zveriť. Žiadny problém nie je taký veľký, aby sa nedal riešiť.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz