Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 27

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a dorast.
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých.
 • Rodinné psychologické poradenstvo.
 • Aktívne sa zaoberá individuálnym rozvojom osobnosti detí, ich spoločenským a emocionálnym rozvojom, výchovnými problémami detí a mládeže a rieši problémy v škole, v rodine a vo vzťahoch.
 • Vyštudovala gymnázium v Českom Těšíne.
 • Je absolventkou jednoodborovej psychológie na prestížnej Jagelonskej univerzite v Krakove.
 • Na tej istej univerzite získala "Certifikát potrebný na výkon pedagogickej profesie (pedagogické minimum) pre základné školy".
 • Úspešne ukončila prvú časť výcviku v prístupe zameranom na riešenie. Namiesto podrobnej analýzy problémov a ich príčin sa tento prístup zameriava na hľadanie riešení, čo umožní jednotlivcom dosiahnuť rýchlo a efektívne pozitívne zmeny (Dalet, Olomouc).
 • Priebežne sa zúčastňuje rôznych kurzov a seminárov, ako napríklad: Rizikové správanie detí a mládeže, Ako hovoriť s dospievajúcimi deťmi, Úvod do arteterapie, Základy duševnej hygieny, Základy práce s klientom s poruchou autistického spektra, Rozvoj tímovej spolupráce, a iné.
 • Pracovala ako školský psychológ.
 • V súčasnej dobe pôsobí v oblasti pracovnej psychológie, kde sa zameriava hlavne na výber vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu a ich následný rozvoj a rast.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Piatok, 16.04.2021                                
Pondelok, 19.04.2021                                
Štvrtok, 22.04.2021                                
Pondelok, 26.04.2021                                
Piatok, 30.04.2021                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 16.04.2021 od 16:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Utekanie od problémov je závod, ktorý nemôžeme vyhrať. Každý problém má í svoje riešenie, tak ho radšej vyriešme.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz