Mgr.Jana Rozsypalová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 8

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a mládež.
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Vyštudovala gymnázium v Trutnove.
 • Je absolventkou dvojodborového štúdia učiteľstva pre II. stupeň ZŠ na Masarykovej univerzite v Brne.
 • Absolvovala jednoodborové štúdium psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci.
 • Absolvovala študijný program Arteterapia na Masarykovej univerzite v Brne a metódu rozvoja kognitívnych funkcií Reuvena Feuersteina na Karlovej univerzite v Prahe.
 • Zaoberá sa rozvojom sociálno-emocionálnych kompetencií u detí, poruchami správania a rizikovými javmi v školskom prostredí, podporou rodičov a zvládaním rodičovských kompetencií, komunikáciou a medziľudskými vzťahmi.
 • Priebežne sa zúčastňuje na rôznych kurzoch a seminároch.
 • V súčasnosti pôsobí v oblasti školstva a poradenstva.


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 19.06.2024 od 19:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Zistil som, že skôr malé, obyčajné činy obyčajných ľudí môžu zastaviť temnotu. Obyčajné prejavy láskavosti a lásky.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz