Mgr.Sandipa M Simová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 160

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Psychologická podpora pri zvládaní krízových životných situácií: straty, zmeny, odchody .....
 • Psychologické poradenstvo: vyjasňovanie si, rozhodovanie sa a realizácia zámeru
 • Výučba meditačných a relaxačných techník
 • Poradenstvo v nájdení zdravého životného štýlu, psychohygieny a zvládania stresu
 • Vykonávanie na ceste sebapoznávania a osobného rastu
 • Vedenie tranzu - hlboko relaxovaného a bdelého stavu - pre psychické a zdravotné liečenie
 • Životné koučovanie pre zmenu a posun
 • Psychológia jednoodborová – Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Mgr.)
 • Humanitné vedy – Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (Bc.)

  Absolvované výcviky:

 • NLP a Ericksonovská hypnóza
 • OSHO Mystic Rose Facilitator training
 • OSHO Reminding Yourself the Forgotten Language of Talking to Your Bodymind Facilitator training
 • Chatová a e-mailová krízová intervencia
 • Akreditovaný profesionálny externý kouč
 • OSHO Meditation Center Leader
 • Starlight Transomatic Dialogue
 • Voice Dialogue Terapia
 • Neoreichiánske dýchanie a bioenergetika tela
 • Dramaterapia
 • Telefónna krízová intervencia
 • Ročný výcvik v Gestalt terapii

  Pracovné skúsenosti:
 • psychoterapeut, psychologický poradca (2012 – doteraz)
 • telefónny, chatový a e-mailový krízový konzultant psychológ – CSSP Praha (2015 – doteraz)
 • lektor meditačných a relaxačných techník (2015 – doteraz)
 • organizátor a prekladateľ sebarozvojových kurzov (2012 – doteraz)
 • facilitátor rozvojových programov, tímový koordinátor- Miasto Itálie a International Meditation Resort Indie (2010 – 2014)
 • terapeut a konzultant, lektor stres managementu, mentor DOM o.s. Praha  a Baobab o.s. (2007 – 2009)
 • psychológ, zdravotný asistent - člen misie po tsunami 2004 Sri Lanka (2004 - 2005)
 • terapeut, lektor, tímový koordinátor, projekčný asistent- Drop in Praha (2002 – 2004)

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Všetky krízy sú príležitosťou na pochopenie seba a objavenie nových možností.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz