Mgr.Romana Žihlavníková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 35

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • Partnerské poradenstvo
 • Psychologická podpora pri zvládaní krízových životných situácií: straty, zmeny, odchody...
 • Psychologické poradenstvo: vyjasňovanie si, rozhodovanie sa a realizácia zámerov
 • Osobnostný rozvoj (sebavedomie, zdravý životný štýl, motivácia)
 • Životné zmeny (životné situácie, rodina alebo práca) a adaptácia na ne
 • Zvládanie stresu a úzkosti
 • Práca s emóciami
 • Psychoedukácia
 • 2023 - Výcvik v e-mailovom poradenstve, Akreditácia, osahatsi krizovou intervenciou z.s., Praha
 • 2021 - teraz OSVČ – psychológ
 • 2020 - teraz Osahatsi krízovou intervenciou, z.s. Pozícia:  Odborný garant
 • 2019 - teraz Centrum sociálnych služieb Praha, Pozícia: psychológ
 • 2019 - Precision Nutrition Level 1 Certification, Requalification (USA) - Coaching
 • 2018 - teraz NEWTON University of Applied Business, Prague, Czech Republic. Pozícia: Lektor, mentor, garant
 • 2016 - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odbor psychológia, ukončené magisterské štúdium.
 • 2015 - Výcvik v kompletnej krízovej intervencii, rekvalifikácia - pracovník v sociálnych službách, Občianske združenie "D", Švermova 32, 460 10 Liberec
 • 2014 - Akreditácia: inštruktor zážitkovej pedagogiky, MO Plusko, Lachova 32, Bratislava, Slovensko.
 • 2014 - Akreditácia: Člen prvej pomoci, ZDrSEM z.s., Kostelní 24, Praha
 • 2013- 2020 MO Plusko, z.s. Pozícia: Lektor a inštruktor zážitkovej pedagogiky.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Podporujeme rast prostredníctvom súcitného porozumenia: Tam, kde sa kritické myslenie stretáva s prijatím.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz