Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 53

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
• Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
• Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich
• Krízová intervencia
• Konzultácie psychosomatických ťažkostí
• Motivačný rozhovory
• Problematika užívania návykových látok
• Problémy s adaptáciou na nové prostredie, problémy pri odlúčení od rodiny a blízkych, imigračné problémy
• Partnerské a vzťahové problémy •    Rezidenčný program sociálnej rehabilitácie pre osoby s dvojitou diagnózou (2020 Bonita House Inc., Berkeley, California)
•    Osemročné gymnázium nad Štolou, Praha (2002 - 2010)
•    Bakalársky program psychológia a špeciálna pedagogika (Univerzita Karlova v Prahe, 2010 - 2013)
•    Magisterský program psychológia (Univerzita Karlova v Prahe, 2013 - 2016)
•    Kurz kompletnej krízovej intervencie (2016)
•    Kvalifikačný kurz "psychológ v zdravotníctve" (2016)
•    Odborné stáže v nasledujúcich zariadeniach: pedagogicko-psychologická poradňa; poradňa pre rodinu; vzťahy v manželstve; krízové centrum RIAPS; psychiatrická nemocnica Bohnice; oddelenie detskej psychiatrie v Thomayerovej nemocnici; detské a dorastové detoxikačné centrum; školský psychológ gymnázia Jana Palacha; diagnostický ústav pre mládež (2013 - 2016)
•    Pracovná skúsenosť v sociálnych službách so zameraním na osoby s psychotickým ochorením (2014 - 2016)
•    Pracovná skúsenosť v diagnostickom ústave pre mládež (2016 - 2018)
•    Účasť na psychologických konferenciách (Moc emócií, 2015; Autogénny tréning - cesta relaxácie a predstáv, 2014; Quo vadis psychológia, 2014)

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Pondelok, 19.04.2021                                
Utorok, 20.04.2021                                
Streda, 21.04.2021                                
Štvrtok, 22.04.2021                                
Streda, 28.04.2021                                

K dispozícii Zaneprázdnený


  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Aj v tých najťažších časoch sa nájde niečo, čo môžeme ovplyvniť, mať pod vlastnou kontrolou. Je len potrebné sa nevzdať a hľadať!“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz