Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 55

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Psychologické poradenstvo v oblasti vzťahových problémov
 • Psychologické poradenstvo v oblasti problémov vo výchove detí
 • Rodinné a partnerské vzťahy
 • Psychologické poradenstvo pri depresívnych a úzkostných stavoch   
 • Krízová intervencia

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva – odbor psychológia
 • Workshop OZ Brána BeAla   -  Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí „Keď vzťah lieči“
 • Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. - Vzdelávanie „House-Tree-Person test (Dom-Strom-Osoba)“
 • Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava -  Referát poradensko- psychologických služieb – poradenský psychológ


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Štvrtok, 09.02.2023                                
Piatok, 10.02.2023                                
Sobota, 11.02.2023                                
Pondelok, 13.02.2023                                
Utorok, 14.02.2023                                
Streda, 15.02.2023                                
Štvrtok, 16.02.2023                                
Piatok, 17.02.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 09.02.2023 od 16:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Všetko čo potrebuješ, nosíš vo svojom vnútri“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz