Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 73

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a mládež.
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých.
 • Pedagogicko-psychologické poradenstvo - vyučovacie a výchovné ťažkosti
 • PPredmanželskej poradenstvo
 • Tematika materstvo
 • Problémy v oblasti medziľudských vzťahov a komunikáciu
 • Krízová intervencia v e-mailovom a chatovom poradenstvo
 • KBT, Rogersovská psychoterapia
 • Zameriava sa na rozvoj osobného potenciálu, sociálnych a emočných kompetencií, efektívne učenie, posilňovanie psychickej odolnosti, problémy s adaptáciou na nové prostredie, problémy s pozornosťou, zvládanie nárokov práce, rodiny a voľného času, prevencia syndrómu vyhorenia a zlepšenie kvality života.
 • Vyštudovala Športové gymnázium v Plzni
 • Absolventka dvojodborové psychológie (Mgr.) - PF ZČU
 • Absolventka jednoodborové psychológie (Mgr.) - FF Univerzita Palackého, Olomouc - v rámci štúdia absolvovala odbornej praxe v Psychiatrickej nemocnici v Dobřanech a Psychiatrickej liečebne Šternberk
 • Kvalifikačné kurz Psychológia prevencie sociálno-patologických javov, účasť na kurzoch primárne preventívnych programov pre deti predškolského veku a programov rozvoja pozornosti a sústredenia u detí s ADHD, ADD
 • Pracovala ako školský koordinátor prevencie, má skúsenosti s lektorováním a sociálněpsychologickými výcviky
 • Má niekoľkoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologickej poradni
 • Absolvovala kurz celoživotného vzdelávania Manažerská a ekonomická psychológia - FF Univerzita Palackého, Olomouc
 • Absolventka výcviku v celostnom koučingu (individuálny koučing, koučing partnerských vzťahov, family coaching, tímový koučing)
 • Priebežne sa zúčastňuje rôznych seminárov a kurzov

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 29.06.2022                                
Štvrtok, 07.07.2022                                
Utorok, 12.07.2022                                
Streda, 13.07.2022                                
Štvrtok, 14.07.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 29.06.2022 od 09:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Každý si zaslúži porozumenie“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz