Mgr. et Mgr.Veronika Sedlecká - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 109

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a mládež.
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých.
 • Pedagogicko-psychologické poradenstvo - vyučovacie a výchovné ťažkosti
 • PPredmanželskej poradenstvo
 • Tematika materstvo
 • Problémy v oblasti medziľudských vzťahov a komunikáciu
 • Krízová intervencia v e-mailovom a chatovom poradenstvo
 • KBT, Rogersovská psychoterapia
 • Zameriava sa na rozvoj osobného potenciálu, sociálnych a emočných kompetencií, efektívne učenie, posilňovanie psychickej odolnosti, problémy s adaptáciou na nové prostredie, problémy s pozornosťou, zvládanie nárokov práce, rodiny a voľného času, prevencia syndrómu vyhorenia a zlepšenie kvality života.
 • Vyštudovala Športové gymnázium v Plzni
 • Absolventka dvojodborové psychológie (Mgr.) - PF ZČU
 • Absolventka jednoodborové psychológie (Mgr.) - FF Univerzita Palackého, Olomouc - v rámci štúdia absolvovala odbornej praxe v Psychiatrickej nemocnici v Dobřanech a Psychiatrickej liečebne Šternberk
 • Kvalifikačné kurz Psychológia prevencie sociálno-patologických javov, účasť na kurzoch primárne preventívnych programov pre deti predškolského veku a programov rozvoja pozornosti a sústredenia u detí s ADHD, ADD
 • Pracovala ako školský koordinátor prevencie, má skúsenosti s lektorováním a sociálněpsychologickými výcviky
 • Má niekoľkoročnú prax ako psychológ v pedagogicko-psychologickej poradni
 • Absolvovala kurz celoživotného vzdelávania Manažerská a ekonomická psychológia - FF Univerzita Palackého, Olomouc
 • Absolventka výcviku v celostnom koučingu (individuálny koučing, koučing partnerských vzťahov, family coaching, tímový koučing)
 • Priebežne sa zúčastňuje rôznych seminárov a kurzov

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 24.06.2024 od 08:30 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Každý si zaslúži porozumenie“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz