Mgr.Marcela Krejčí - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 50

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých  
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich
 • Zvládanie náročných životných situácii, nových životných rolí
 • Psychohygiena a syndróm vyhorenia
 • Športová psychológia
 • Poradenstvo pri úzkostných a depresívnych poruchách
 • Zvládanie stresových situácii a emočne náročných situácii
 • Konzultačná činnosť

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Psychológ v zdravotníctve
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, magisterské štúdium psychológie
 • Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, magisterské kombinované štúdium psychológie (prerušené)
 • Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, bakalárske štúdium odboru psychológie
 • Kurzy v Rorschachovej metóde, Wechslerovej inteligenčnej škále pre dospelých, v Tematickom apercepčnom teste, Baum teste, Lüscherovom teste, telefonická peer podpora, prvá psychická pomoc v zdravotníctve.
 • Skúsenosti z oblasti psychickej prvej pomoci pre zasiahnutých a pre zdravotníkov, z oblasti športovej psychológie, starostlivosť o náročné profesie.
 • Skúsenosti ako psychológ na linkách podpory pre zdravotníkov a pre verejnosť.
 • V súčasnosti pôsobím ako koordinátor psychosociálnej podpory a psychológ v zdravotníctve vo Fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe
 • Stáže a praxe v pedagogicko-psychologických poradniach, v školstve, v klinických ambulanciách fakultných nemocniciach a strediskách voľného času.   

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Carpe diem“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz