Online
Mgr.Michaela Štěpánová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 144

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • Zvládanie náročných životných situácii, stresu, spracovanie traumy
 • Poradenstvo pri poruchách osobnosti
 • Poradenstvo – úzkosti, panické stavy, depresie, fóbie
 • Vzťahové problémy
 • Rozvoj sebavedomia


 • Momentálne pracujem u Väzenskej služby. Tu pracujem  s osobami rôznych typov porúch osobnosti, s mentálnou retardáciou, psychotickými poruchami. V práci sa zameriavam hlavne na riešenie krízových situácií, komunikačné a vzťahové problémy, prácu so stresom a riešenie konfliktov, krízovú intervenciu, agresivitu.
 • Mám skúsenosti z ambulancie klinickej psychológie - poruchy osobnosti, depresie, úzkosti, panické stavy, PPP, vzťahy, rozvoj sebavedomia
 • Pracovala som ako školský psychológ, potom v Špeciálno-pedagogickom centre – zameriavala som sa v práci na špecifické potreby vo výchove aj vzdelávaní
 • Absolvovaný kurz Psychológ v zdravotníctve
 • Dokončené štúdium na Univerzite Palackého Olomouc – jednoodborová psychológia
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 30.05.2024 od 19:10 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Vždy urob to, čoho sa najviac bojíš, pretože jedine tak sa môžeš naučiť rásť.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz