Bc.Hellen Holečková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 88

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • psychoterapia
 • poradenstvo
 • psychohygiena
 • krízová intervencia
 • konzultácie
 • Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií, odbor Psychológia
 • FHS UK, odbor Riadenia a Supervízie v sociálnych a zdravotných org., špec. Supervízia   
 • Iniciálny výcvik telefonickej krízovej intervencie detí a dospievajúcich
 • Multi-Di-Mens a I-GAT, Výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze, Praha
 • Video tréning interakcií, špecializácia na prácu s rodinou, SPIN Praha
 • Video tréning interakcií, špecializácia na prácu v školách, SPIN Praha
 • Postgraduálny výcvik v Gestalt terapii, I-GAT Praha
 • Supervízny výcvik v Gestalt modalite, I-GAT Praha
 • Stredisko výchovnej starostlivosti Klíčov Praha
 • Pedagogicko psychologická poradňa Praha 11 a 12


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Tancujem tak rýchlo, ako dokážem.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz