Mgr. et Mgr.Veronika Pavlisková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 81

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre mladistvých
 • Partnerské a rodinné poradenstvo
 • Psychodiagnostika pre deti a mladistvých
 • Problémy vo výchove detí a dospievajúcich
 • Poruchy učenia u detí • Univerzita Palackého v Olomouci - odbor Psychológia
 • Ostravská Univerzita v Ostrave - anglický jazyk a história, učiteľstvo pre stredné školy
 • Niekoľkoročná prax v pedagogicko-psychologickej poradni
 • Kurzy a školenia: Lateralita a jej vplyv na školskú výkonnosť, Diagnostika psychologických prejavov ADHD, Stres, Záťaž a syndróm vyhorenia, Screening porúch autistického spektra, Úvod do terapie a praxe kognitívno-behaviorálna terapia so zameraním na prácu s deťmi s PAS a iné.
 • Začatý výcvik Kid's skills - zameraný na riešenia a orientovaný na prácu s deťmi, rodičmi a komunitou
 • Aktuálne pôsobí na pozícii školskej psychologičky
 • Ukončenú prípravu Kid's skills
 • Kurz Sebapoškodzovania u detí a mladistvých
 • Kurz Práca so žiakmi s psychosomatickými ťažkosťami
 • Kurz Podpora žiakov s PAS v škole
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nikto iný ako my nemôže určovať našu životnú cestu, pretože nikto iný nemôže cítiť naše hodnoty, motívy, túžby a prahy bolesti.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz