Online za 2 hodiny 26 minut
Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 27

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých v náročných životných situáciách
 • Poradenstvo pri úzkostných a depresívnych stavoch
 • Poradenstvo v oblasti výchovy a rizikového správania (šikanovanie, záškoláctvo, závislosti ...).
 • Poradenstvo v oblasti osobného a profesijného rozvoja
 • Poradenstvo pri problémoch so spánkom s psychosomatickým pozadím (i výklad snov)
 • Poradenstvo pri problémoch so sexualitou a sexuálnou aktivitou
 • Magisterský študijný program v odbore Psychológia (Univerzita P. J. Šafária v Košiciach)
 • Účasť na seberozvojových seminároch, workshopoch a kurzoch (napr. Workshop expresívnych technik v spoločnosti Mokosha n. O., Kurz Baum-testu v splečnosti PERSON s.r.o., zážitkový seminár "Stretnutie s vnútorným dieťaťom" a ďalšie)
 • Osobná asistencia pre adolescentku s Aspergerovým syndrómom a SPU
 • Stáž v Psychiatrickej nemocnici Bohnice na sexuologické oddelení
 • Individuálne i párové poradenstvo pri psychosmatických a psychosexuálnych problémoch dospelých v súkromnom zdravotnickom zariadení Gona, s. R. O.
 • Primárna, sekundárna a indikovaná prevencia na ZŠ a SŠ
 • Poradenstvo študentom, rodičom a učiteľom na pozíciu výchovné poradkyne a školské psychologičky
 • Vlastné semináre pre pedagogických pracovníkov na tému školské úspešnosti a diagnostiky triednych vzťahov
 • Akreditovaný sbezkušenostní výcvik v psychoanalytickej psychoterapii spoločnosti IAPSA (práve prebiehajúci)
 • Aktuáně pracuje prevažne s dospievajúcou neklinickou klientelou s umeleckým zameraním

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Pondelok, 24.01.2022                                
Piatok, 28.01.2022                                
Nedeľa, 30.01.2022                                
Piatok, 04.02.2022                                
Nedeľa, 06.02.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 28.01.2022 od 15:45 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„V ťažkých chvíľach stojím pri sebe.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz