Mgr.Katarína Bobáková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 22

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a adolescentov
 • Partnerské a rodinné poradenstvo
 • Poradenstvo pri zvládaní stresu a záťažových situácií  
 • Psychologické poradenstvo pri depresívnych a úzkostných stavoch
 • Krízová intervencia

 • Trnavská univerzita v Trnave , filozofická fakulta, odbor psychológia
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, filozofická fakulta, odbor žurnalistika
 • Odborná psychologická prax vo FN TT, oddelenie psychiatrie
 • Dobrovoľnícka psychologická prax v Thomayerovej nemocnici v Prahe, oddelenie detskej psychiatrie a geriatrie
 • Kognitívno-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostným klientom: Kurz OZ Artea
 • Systemický rozhovor: Kurz Inštitútu pre systemickú skúsenosť Košice
 • Vzdelávanie v psychodiagnostike dieťaťa: Národný projekt Deinštitucionalizácia náhradnej osobnej starostlivosti III
 • Odborné kurzy psychologických diagnostických metód Hand test, Kresba postavy: Mgr. Zdeněk Altman
 • MZ SR: Zdravotnícka implementačná agentúra – expert referent pre rozvoj duševného zdravia
 • Ambulancia Centra pre deti a rodiny – poradenský psychológ


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 23.06.2024 od 11:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Možno sú všetky naše chýbajúce kúsky a nešťastia v skutočnosti požehnania, ktoré nás robia tými zváštnymi ľudmi, ktorými sme.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz