PsDámaris Sierra Guerra - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 4

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Mám skúsenosti s prácou s ohrozeným detstvom, závislosťami, zanedbaním rodičovských povinností a domácim násilím v organizácii "Mejor Niñez (SENAME)" - Chile.
 • Mám skúsenosti s prácou s adolescentmi s kriminálnym správaním v programoch špeciálnej slobody stanovených zákonom. "Lepšie detstvo (SENAME)" - Chile.
 • Mám skúsenosti s klinickou terapiou s rodinami a zásahom v krízových situáciách.
 • Poskytujem psychopedagogické poradenstvo pre rodičov.
 • Momentálne študujem magisterský titul v odbore forenznej psychológie. • Absolvovala som psychológiu a získala magisterský titul v odbore klinickej, sociálnej a právnej psychológie v roku 2019 na Univerzite Andrés Bello - Chile. Škola s psychoanalytickým zamarením.
 • Absolvovala som školenie v oblasti práce s deťmi a dospelými. Diplom o terapeutickom zásahu pri sexuálnom zneužívaní detí, v adolescencii a dospelosti. - CESIST
 • Absolvovala som školenie v systémovej rodinnej terapii a riešení zameraných krátkodobej terapii. - GRUPO PALERMO
 • Absolvovala som školenie v asertívnej komunikácii a terapii zameranej na riešenie problémov. - CICLOS

 • "Monitor v prevencii násilia proti ženám". SERNAMEG.Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Spôsob, akým hovoríme o tom, čo prežívame, mení to, čo prežívame.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz