Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 431

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom

•  Krízová intervencia
•  Poruchy príjmu potravy
•  Sebapoškodzovanie
•  Problematika závislostí
•  Individuálne poradenstvo pre adolescentov
•  Dlhodobé individuálne poradenstvo
•  Riešenie partnerských vzťahov - rodina, párové poradenstvo, rozvodové konanie
•  Problematika sexuálnych dysfunkcií
•  Prekonávanie tráum
•  Syndróm vyhorenia v osobnej i pracovnej rovine - prokrastinácia
•  Individuálny koučing vo firmách alebo štátnych zariadeniach
•  Skupinové sedenia
•  Aktuálne sa sústredím na životnú spokojnosť klientov a tematiku migrantov v ČR (riešim problémy so začlenením do českej spoločnosti).

• Absolvovala som štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a vykonala rigoróznu skúšku; odbor: Psychológia.
• Ďalej mám za sebou niekoľko kurzov a školení: 2015 - absolvovanie akreditovaného VÝCVIKU profesionálny kouč, 2012-2016 - Skálov inštitút Praha, päťročný sebapoznávací výcvik v skupinovej integratívnej psychoterapii, prednášky a kurzy na rozličné psychologické témy.
• 13 rokov sa venujem psychoterapii, lektorovaniu a koučingu: problematika medziľudských a partnerských vzťahov, problémy dospievania, poruchy príjmu potravy, úzkostné stavy, poruchy spánku, pracovná diagnostika, rozvoj osobnosti, výklad automatickej kresby z psychologického hľadiska, relaxačné techniky, psychohygiena, nácvik komunikačných techník, skupinová terapia. Komunikácia v praxi obchodníka;

Základy komunikačných zručností; Efektívna komunikácia; Komunikácia v konfliktných situáciách; Komunikačné a prezentačné zručnosti; Reč tela a neverbálna komunikácia; Vedenie ľudí, ich motivovanie a hodnotenie; Asertivita; Kreatívne riešenie problémov;

Stres a jeho zvládanie; Zvyšovanie výkonnosti; Predajné zručnosti; Interkultúrna komunikácia; Manažérske minimum; Efektívna komunikácia po telefóne; vyjednávanie; Zvládanie zmien; Komunikácia s problémovým klientom; Predchádzanie domácemu násiliu;

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia; koučing; Úvod do psychológie; Šikanovanie a jej systémové riešenie; Náročné životné situácie a techniky na ich zvládanie; Koučovanie a vedenie ľudí; Hodnotenie zamestnancov; Efektívne vedenie porád; Ochrana osobných údajov v organizácii; Práca so závislosťami.


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Utorok, 01.02.2022                                
Pondelok, 07.02.2022                                
Pondelok, 14.02.2022                                
Pondelok, 21.02.2022                                
Pondelok, 28.02.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 01.02.2022 od 11:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Život je boj, ale aj ten sa dá zvládnuť so vztýčenou hlavou.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz