Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 0

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich a mladých dospelých
 • Skupinové psychologické poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti vzťahov (rodinných, partnerských, pracovných, medziľudských)
 • Poradenstvo v oblasti komunikácie
 • Rizikové správanie dospievajúcich
 • Drogové a iné (aj nelátkové) závislosti
 • Poradenstvo v oblasti emócií a práce s nimi
 • Osobnosť a osobnostný rozvoj
 • Podpora v zložitých životných situáciách
 • Poradenstvo v oblasti zmeny životného štýlu
 • Bakalársky a magisterský študijný program jednoodborovej psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Aktívna účasť na odborných stážach (ambulancie klinických psychológov, detský domov, resocializačné stredisko)
 • Aktívna účasť na rôznych odborných seminároch
 • Aktívna účasť na odborných kurzoch ( Test kresby Dom-Strom-Postava, Artefiletika)
 • V súčasnosti pôsobím ako psychológ v oblasti drogových závislostí (mladiství, dospelí)

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Štvrtok, 02.12.2021                                
Sobota, 04.12.2021                                
Nedeľa, 05.12.2021                                
Pondelok, 06.12.2021                                
Štvrtok, 09.12.2021                                
Sobota, 11.12.2021                                
Nedeľa, 12.12.2021                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 02.12.2021 od 08:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Ak sa ti nepáči kde si, posuň sa. Nie si predsa strom.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz