Mgr.Valentína Timková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 20

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich klientov
 • Práca so strachom, úzkosťou, depresiou
 • Podpora budovania zdravého sebavedomia, sebaúcty a pocitu vlastnej hodnoty
 • Poradenstvo v partnerských/vzťahových otázkach
 • Zvládanie náročných životných situácii a poradenstvo v oblasti sebarozvoja (hľadanie seba samého)
 • aktuálne pracujem vv centre zdravia
 • kurz krízovej intervencie
 • školská psychologička vo výchovno- liečebnom sanatóriu
 • úrad práce sociálnych vecí a rodiny
 • racovala ako psychologička, kde som spolupracovala s rodinami a ich členmi,kde poskytovala odborné poradenstvo v náročnych životných situáciach terennou a ambulantnou formou
 • akreditovaný socioterapeutickký výcvik (priebiehajúci)
 • baum test - certifikát
 • magisterský študijný program Psychológia (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)
 • bakalársky študijný program Psychológia (Katolícka univerzita, Ružomberok)

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nikdy sa nevzdávaj!“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz