Mgr.Erika Zavodská (roz.Moravská) - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 2

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a dospelých.
 • Rozvoj rodičovských kompetencií pre správny psychický vývoj dieťaťa- vzťahová väzba medzi dieťaťom a primárnym opatrovateľom, výchova, potreby dieťaťa.
 • Kariérové poradenstvo
 • Rodinné poradenstvo
 • Absolvent jednoodborovej psychológie FSEV UK BA
 • Prax v psychologickej ambulancii v Bratislave
 • Prax v diagnostickom centre v Záhorskej Bystrici
 • Účasť na policajných výsluchoch ako psychologická podpora pre deti
 • Momentálne pracujem v centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Keď niekto skutočne niečo chce, vždy si nájde cestu ako to dosiahnuť.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz