Ing. Mgr.Eva Grestenbergerová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 2

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich.
 • Problematika depresívnych a úzkostných porúch.
 • Vzdelávacie a výchovné problémy u detí a dospievajúcich.
 • Profesijné poradenstvo a osobný rozvoj.
 • Životný štýl a psychosomatické ťažkosti.
 • Absolventka jednoodborové psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci.
 • Kurz psychológa v zdravotníctve.
 • Absolventka zootechniky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.
 • Aktuálne pracujúci ako psychológ v Pedagogicko-psychologickej poradni.
 • Odborné praxe a stáže
  o    Fakultnej nemocnice Ostrava - detská neurológia
  o    Fakultnej nemocnice Olomouc - detská klinika, klinika pľúcnych chorôb
  o    Psychiatrická nemocnica Opava - oddelenie psychóz
  o    Psychiatrická nemocnica Šternberk - oddelenie mužské, ženské, detské, psychoterapeutické oddelenie
  o    Pedagogicko-psychologická poradňa Prostějov
  o    Hasičský záchranný zbor Olomouckého kraja
  o    Centrum poradenstvo rodinných a partnerských vzťahov Zlín
 • Autorka popularizačnú knihy Zvieratá sú na zožratie
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Robiť to najlepšie je dôležitejšie ako byť najlepší“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz