Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 0

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúcich a dospelých   
 • Ťažkosti vo vzťahoch
 • Problémy v dospievaní
 • Emocionálne ťažkosti
 • Krizová intervence
 • Rodinné vzťahy
 • Rodinné poradenstvo
 • Rodina a deti v rozvodu   
 • Kariérne poradenstvo
 • Zvládanie stresu
 • Vyštudovala gymnázium v Košiciach na Slovensku.
 • Je absolventkou jednoodborovej psychológie na Univerzite P.J.Šafárika v Košiciach.
 • Je absolventkou ekonómie, bakalársky stupeň absolvovala na VŠE v Prahe, inžiniersky stupeň na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikohospodárska fakulta v Košiciach.
 • Priebežne sa zúčastňuje rôznych kurzov a seminárov.
 • Absolvovala dlhodobý výcvik v metóde Biofeedback a neurofeedback v KBT inštitúte v Liptovskom Mikuláši.
 • Absolvovala vzdelávanie v oblasti nenásilnej komunikácie
 • Absolvovala výcvik v relaxačno - symbolickej terapii
 • Absolvovala vzdelávanie v krízovej intervencii
 • Absolvovala vzdelávanie v kariérovom poradenstve

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nakoniec bude všetko v poriadku. Ak to nie je v poriadku, ešte nie je koniec.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz