Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 3

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • osobnostný rozvoj
 • partnerské a rodinné poradenstvo
 • klinicko psychologické poradenstvo zamerané na úzkostné, depresívne a osobnostné problémy, zvládanie záťažových a stresových situácií
 • behaviorálna medicína a psychológia zdravia
 • poradenstvo pri výchove detí a dospievajúcich
 • V súčasnosti pracujem ako klinický psychológ v Psychiatrickej nemocnici Michalovce, kde pracujem na diagnostickej a terapeutickej úrovni s celým spektrom psychiatrických diagnóz, predovšetkým sa však jedná o závislosti, psychózy, úzkostné poruchy a poruchy nálad, poruchy príjmu potravy, poruchy osobnosti a poruchy správania počas dospievania
 • Vysokoškolské štúdium v jednoodborovej psychológií na Prešovskej univerzite v Prešove
 • Príprava na výkon práce v zdravotníctve
 • Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Aktuálne som kandidátom v dlhodobom terapeutickom výcviku v psychoanalytickej psychoterapii
 • Psychiatricko-psychologická ambulancia a denný stacionár
 • Zariadenie pre seniorov s Alzheimerovou chorobou

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Pondelok, 27.06.2022                                
Utorok, 28.06.2022                                
Streda, 29.06.2022                                
Štvrtok, 30.06.2022                                
Piatok, 01.07.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 28.06.2022 od 08:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Viem, že nič neviem. Sokrates“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz