Mgr.Ján Lokša - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 3

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • osobnostný rozvoj
 • partnerské a rodinné poradenstvo
 • klinicko psychologické poradenstvo zamerané na úzkostné, depresívne a osobnostné problémy, zvládanie záťažových a stresových situácií
 • behaviorálna medicína a psychológia zdravia
 • poradenstvo pri výchove detí a dospievajúcich
 • V súčasnosti pracujem ako klinický psychológ v Psychiatrickej nemocnici Michalovce, kde pracujem na diagnostickej a terapeutickej úrovni s celým spektrom psychiatrických diagnóz, predovšetkým sa však jedná o závislosti, psychózy, úzkostné poruchy a poruchy nálad, poruchy príjmu potravy, poruchy osobnosti a poruchy správania počas dospievania
 • Vysokoškolské štúdium v jednoodborovej psychológií na Prešovskej univerzite v Prešove
 • Príprava na výkon práce v zdravotníctve
 • Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Aktuálne som kandidátom v dlhodobom terapeutickom výcviku v psychoanalytickej psychoterapii
 • Psychiatricko-psychologická ambulancia a denný stacionár
 • Zariadenie pre seniorov s Alzheimerovou chorobou

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Viem, že nič neviem. Sokrates“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz