Online za 1 hodinu 44 minut
Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 26

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne poradenstvo pre mladistvých a dospelých klientov
 • poradenstvo v rámci sebarozvoja a kariéry
 • poradenstvo pre klientov a intervencie v záťažových a krízových situáciách
 • prevencia syndrómu vyhorenia
 • psychologické poradenstvo vo vzťahových problémoch
 • celostný pohľad na človeka
 • poradenstvo pri psychosomatických ťažkostiach
 • štúdium jednoodborovej psychológie FF Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave (SR)
 • výcvik v terapii zameranej na riešenie SF - Centrum Dalet v Košiciach 160 hodín teórie a sebaskúsenosti
 • výcvik v mnohých terapeutických technikách (terapeutické karty, sandplay terapia, arteterapia)
 • kurz krízovej intervencie
 • kurz psychológ v zdravotníctve
 • Zaradená do předatestační prípravy v špecializácii Klinická psychológia v Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v Prahe
 • kurz v diagnostických metódach (Rorschachov test, Baum test, Hand test)
 • práca v oblasti poradenstva pre deti a mladistvých - 7 rokov
 • práca v oblasti penitenciárnej a forenznej psychológie - 3 roky
 • súčasná prax v oblasti zdravotníctva - ambulancie klinickej psychológie a psychoterapeutický stacionár 2 roky

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Pondelok, 24.01.2022                                
Utorok, 25.01.2022                                
Streda, 26.01.2022                                
Štvrtok, 27.01.2022                                
Pondelok, 31.01.2022                                
Streda, 02.02.2022                                
Štvrtok, 03.02.2022                                
Pondelok, 07.02.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 25.01.2022 od 17:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Možno sa nemôžete vrátiť naspäť, na začiatok a zmeniť ho, ale môžete sa vrátiť tam, kde práve ste, a zmeniť koniec. - C.S.Lewis“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz