Mgr.Juliana Zmrhalová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 63

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne poradenstvo pre mladistvých a dospelých klientov
 • poradenstvo v rámci sebarozvoja a kariéry
 • poradenstvo pre klientov a intervencie v záťažových a krízových situáciách, podpora a sprevádzanie
 • prevencia syndrómu vyhorenia
 • práca s traumou, EMDR terapia
 • celostný pohľad na človeka
 • relaxačné a tabilizačné techniky
 • práca s telom a dychové techniky
 • práca so zdrojmi
 • poradenstvo pri psychosomatických ťažkostiach
 • štúdium jednoodborovej psychológie FF Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave (SR)
 • výcvik v terapii zameranej na riešenie SF - Centrum Dalet v Košiciach 160 hodín teórie a sebaskúsenosti
 • výcvik v mnohých terapeutických technikách (terapeutické karty, sandplay terapia, arteterapia)
 • Výcvik v krízovej intervencii
 • Výcvik v metóde EMDR a psychotraumatologii
 • kurz psychológ v zdravotníctve Karlova Univerzita Praha
 • Zaradená do předatestační prípravy v špecializácii Klinická psychológia v Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v Prahe
 • kurz v diagnostických metódach (Rorschachov test, Baum test, Hand test)
 • Celkovo 13,5 roku psychologickej praxe
 • prax v oblasti poradenstva pre deti a mladistvých - 7 rokov
 • prax v oblasti penitenciárnej a forenznej psychológie - 3 roky
 • súčasná prax v oblasti zdravotníctva - ambulancia klinickej psychológie a psychoterapeutický stacionár 3,5 roku- skupinová a individuálna psychoterapia


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Možno sa nemôžete vrátiť naspäť, na začiatok a zmeniť ho, ale môžete sa vrátiť tam, kde práve ste, a zmeniť koniec. - C.S.Lewis“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz