Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 9

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo a terapia - úzkosti, depresie, osobné problémy a krízy.
 • Osobný rozvoj - práca na sebe, relaxačné techniky, podpora sebavedomia, dôležité životné rozhodnutia, prevencia vyhorenia, zvládanie stresu a pod.
 • Pedagogicko-psychologické poradenstvo - výchovno-vzdelávacie ťažkosti (poruchy učenia, ADHD).
 • Mailové konzultácie - všetky uvedené témy.
 • Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity - v rámci štúdia spolupracovala rok na projekte zameraný na prácu s deťmi s Aspergerovým syndrómom, absolvovala prax v Psychiatrickej nemocnici (Bohunice), v Stredisku výchovnej starostlivosti (Strakonice) a v liečebni (Prachatice).
 • Pracuje ako psychologička v pedagogicko-psychologickej poradni Strakonice, predtým ako psychologička v PPP Brno.
 • Ďalej sa vo svojej súkromnej praxi zaoberá psychoterapiou a poradenstvom so zameraním na úzkostné poruchy, depresie, osobný rast a sebarozvoj.
 • Aktuálne je frekventantkou päťročného psychoterapeutického výcviku v kognitívno- behaviorálnej terapii (KBT Odyssea) - KBT sa zameriava na identifikáciu a zmenu chybných predstav, myšlienok a správania a je veľmi efektívna pri liečbe depresií a úzkostí.
 • Absolvovala rôzne kurzy zamerané na sebarozvoj: Emočné koučovanie detí, Zvládanie stresu, Prevencia vyhorenia, Relaxačné techniky a metódy.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nikto iný mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť aj nehu, ktorú nemám sám v sebe.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz