Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 8

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospievajúcich a rodičov
 • Problémy so školským prospechom
 • Znížená motivácia žiakov k učeniu
 • Stres a úzkosť z vyučovacieho procesu
 • Dychové cvičenia a uvedomovanie si pocitov
 • Autogénne tréningy
 • Vyštudované bilingválne gymnázium v Banskej Bystrici
 • Absolvent jednoodborovej psychológie Prešovskej Univerzity v Prešove
 • Absolvované vzdelávanie- zvládanie záťažových situácií a konfliktov cestou sebapoznania
 • Absolvent kurzu Test stromu (Baum test) v Košiciach
 • Prebiehajúce vzdelávanie v oblasti koordinácie školských podporných tímov
 • Absolvované vzdelávanie „Výchova a vzdelávanie mládeže k ľudským právam“
 • Priebežná účast na rôznych webinároch a seminároch
 • Prax so žiakmi s PAS- Aspergerov syndróm
 • Momentálne pôsobenie na Strednej odbornej škole ako školský psychológ
 • Sebaposkodzovanie detí a mladistvých a funkčná analýza problémoveho správania

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Utorok, 17.05.2022                                
Streda, 18.05.2022                                
Štvrtok, 19.05.2022                                
Sobota, 21.05.2022                                
Nedeľa, 22.05.2022                                
Utorok, 24.05.2022                                
Streda, 25.05.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 17.05.2022 od 19:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nemôžeme zmeniť vietor, ale plachty môžeme nastaviť.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz