Mgr.Michaela Kravcová, PhD. - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 11

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne, párové aj rodinné poradenstvo pre deti aj dospelých
 • Poradenstvo a podpora  pri riešení osobnostných , vzťahových či rodinných problémov
 • Poradenstvo a podpora pre ľudí trpiacimi rozličnými druhmi závislosti
 • Poradenstvo pre ľudí trpiacimi depresiami, úzkosťami a inými psychickými poruchami
 • Poradenstvo a podpora v oblasti zvládania stresu, hnevu, konfliktov a emócií
 • Poradenstvo  pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane detí na spektre autizmu
 • Poradenstvo pri otázkach súvisiacich s prácou a profesijným smerovaním
 • Psychologická podpora pri zvládaní náročných životných situácií a pomoc pri rozhodovaní sa v nejasných životných situáciách
 • Úspešne absolvovala magisterské štúdium všeobecnej psychológie (FF PU v Prešove)
 • Získala doktorát zo všeobecnej a experimentálnej psychológie (FF PU v Prešove)
 • Absolvovala Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickej terapii (ISZ Košice)
 • Pracovala v Arcidiecéznom centre pre rodinu v Košiciach, kde sa venovala individuálnej,  párovej a rodinnej terapii. S klientmi sa zaoberali riešením rozličných osobnostných či vzťahových problémov, riešením problémov so závisloťami, profesným smerovaním či riešením rozličných otázok dennodenného života.
 • Od roku 2011 pôsobí ako psychológ v SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom (Košice-Myslava), kde sa venuje diagnostike a terapii detí s poruchou autistického spektra, ako aj individuálnej a skupinovej terapii a poradenstvu pre rodičov detí s autizmom

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 31.05.2024 od 21:30 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Robte viac toho, čo funguje. Ak to nefunguje, robte niečo iné. (S. de Shazer)“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz