Mgr.Michal Marga - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 0

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich  
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Poradenstvo pri zvládaní úzkostí, depresie, burn out syndróme, závislostiach, partnerských vzťahoch. • Vysokoškolské štúdium v odbore psychológia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Frekventant komplexného psychoterapeutického výcviku v systemickom prístupe
 • Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – Terra Therapeutica
 • Absolvent kurzu Test stromu (Baum test)
 • Školenie – práca s maloletým páchateľom násilia – syndróm CAN
 • Vzdelávanie v oblasti arteterapie – možnosti využitia detskej kresby v psychodiagnostike 
 • Momentálne pôsobenie v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach ako psychológ


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Konaj dobro. Vráti sa ti to z tých najmenej očakávaných strán.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz