Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 42

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • Krízová intervencia
 • Emočné ťažkosti (smútok, úzkosť, strach)
 • Vzťahové problémy (rodinné, partnerské, pracovné vzťahy, osamelosť)
 • Podpora a prepojenie v ťažkých životných situáciách
 • Výchovné poradenstvo
 • Základom mojej práce je rešpekt k jedinečnému vnímaniu a prežívaniu bez hodnotenia a kritiky, celostný prístup (telo, myslenie a prežívanie ako jeden celok), dôraz na prijatie (každý človek koná v daný moment najlepšie, ako dokáže) a vnímanie klienta v kontexte jeho vzťahov.
 • Magisterské štúdium Psychológie, Filozofická fakulta Masarykovej Univerzity v Brne
 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii - prezenčná časť (200 hod. Sebaskúsenosti, 600 hod. Teórie a metodológie)
 • Komplexný kurz krízovej intervencie, Motivačné rozhovory, Internetové poradenstvo a ďalšie
 • Školská psychologička na základnej škole v Kladne
 • Odborná stáž v o.s. Anabell (poruchy príjmu potravy), o.s. A-Kluby (závislosť na alkohole, liekoch a gambling), o.s. Prah (psychózy) 
 • V súčasnosti súkromná prax v Prahe

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Utorok, 21.09.2021                                
Streda, 22.09.2021                                
Štvrtok, 23.09.2021                                
Piatok, 24.09.2021                                
Utorok, 05.10.2021                                
Streda, 06.10.2021                                
Utorok, 12.10.2021                                
Streda, 13.10.2021                                
Štvrtok, 14.10.2021                                
Piatok, 15.10.2021                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 21.09.2021 od 16:45 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Netlačte rieku, tečie sama.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz