Mgr.Zuzana Hyblerová (roz. Ziburová) - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 81

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • Krízová intervencia
 • Emočné ťažkosti (smútok, úzkosť, strach)
 • Vzťahové problémy (rodinné, partnerské, pracovné vzťahy, osamelosť)
 • Podpora a prepojenie v ťažkých životných situáciách
 • Výchovné poradenstvo
 • Základom mojej práce je rešpekt k jedinečnému vnímaniu a prežívaniu bez hodnotenia a kritiky, celostný prístup (telo, myslenie a prežívanie ako jeden celok), dôraz na prijatie (každý človek koná v daný moment najlepšie, ako dokáže) a vnímanie klienta v kontexte jeho vzťahov.
 • Magisterské štúdium Psychológie, Filozofická fakulta Masarykovej Univerzity v Brne
 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii - prezenčná časť (200 hod. Sebaskúsenosti, 600 hod. Teórie a metodológie)
 • Komplexný kurz krízovej intervencie, Motivačné rozhovory, Internetové poradenstvo a ďalšie
 • Školská psychologička na základnej škole v Kladne
 • Odborná stáž v o.s. Anabell (poruchy príjmu potravy), o.s. A-Kluby (závislosť na alkohole, liekoch a gambling), o.s. Prah (psychózy) 
 • V súčasnosti súkromná prax v Prahe

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Netlačte rieku, tečie sama.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz