PhDr. Mgr. Bc. et MgrIvana Poschová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 20

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Partnerské, manželské a rodinné poradenstvo vrátane rodinnej terapie   
 • Psychologické poradenstvo pre dospievajúcich a dospelých
 • Detské psychologické poradenstvo a diagnostika
 • Výchovné poradenstvo
 • Kariérne poradenstvo, diagnostika profesijnej orientácie
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Komplexné posúdenie žiadateľov o adopciu, pestúnsku starostlivosť
 • Poruchy osobnosti
 • Psychózy - schizofrénia a laktačná psychóza
 • Hľadanie vlastnej identity
 • Psychologická pomoc v aktuálnom konflikte a počas dlhotrvajúcej kríze
 • Psychologická alebo firemná starostlivosť o zamestnancov - nepohoda, stres, úzkosť, depresia, šikanovanie na pracovisku, ktoré narúša pracovný výkon, vrátane rodinného prostredia
 • Anorexia, bulímia, sebapoškodzovanie
 • Psychologická diagnostika detí v oblasti zdravotného postihnutia - telesné, mentálne, duševné, zmyslové postihnutie, ktorého následky spôsobujú alebo môžu spôsobiť odkázanosť osoby na pomoc inej osoby

 • Je absolventkou jednoodborovej psychológie - absolventkou prestížnej zahraničnej univerzity
 • Je absolventkou odboru Špeciálnej pedagogiky
 • Úspešne absolvovala štátnu rigoróznu skúšku
 • Detská psychiatrická nemocnica v Lounoch - psychológ
 • Klinická psychológia u Mgr. Pavlišová
 • Psychológ Špeciálna MŠ Vilík doteraz
 • Súkromná psychologická poradňa doteraz
 • Psychológ Fond ohrozených detí doteraz
 • Pedagogicko-psychologická poradňa, asistentka
 • Špeciálno-pedagogické centrum Demosthenes
 • Psychologická poradňa Demosthenes
 • Pedagogická prax ŠD, ZŠ, ŠŠ (Špeciálna škola), psychologická, psychiatrická a pedagogická spojená so štúdiom na vysokej škole vrátane psychológie klinickej
 • Poskytovanie sociálnoprávnej ochrany detí 
 • Práca s jedincami s poruchami správania - psychopédia, autizmus a ďalšie špecializácie - doteraz
 • Špeciálne pedagogické poradenstvo
 • Lektorská činnosť
 • Splnomocnený zástupca MŠVVŠ (Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu) a MPSVaR (Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny)
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - akreditácia MŠVVŠ (Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu)
 • Priebežne sa zúčastňuje na rôznych kurzoch a seminároch
 • Postgraduálne vzdelávanie v oblasti zdravotníctva
 • Prednášky pre zamestnancov a školy v oblasti duševného zdravia

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 21.07.2024 od 19:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„ZDRAVÁ MYSEĽ, ZDRAVÁ DUŠA“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz