Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 105

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúci i dospelých.
 • Rodinné psychologické poradenstvo.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.
 • Zvládanie emočných problémov, stresových situácií.
 • Aktívne sa zaoberám najmä rozvojom rodičovských kompetencií pre správny vývoj dieťaťa - napr. Potreby dieťaťa, vzťahová väzba medzi dieťaťom a ošetrujúce osobou, identita, výchova a pod.
 • Bc. jednoodborové psychológie na Ostravskej univerzite
 • Mgr. jednoodborové psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci
 • Prax na odborných psychologických pracoviskách: Stredisko výchovnej starostlivosti Ostrava, Neurologické klinika FNOL, aj.
 • Priebežná účasť na rôznych kurzoch, seminároch / webinároch (Rodinná mediácia, Krízová intervencia, Poruchy osobnosti, Ako zvládať stres a neistotu dnešnej doby, a i.).
 • V súčasnej dobe pôsobím v oblasti poradenskej psychológie.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Utorok, 28.06.2022                                
Streda, 29.06.2022                                
Sobota, 02.07.2022                                
Štvrtok, 07.07.2022                                
Sobota, 09.07.2022                                
Utorok, 12.07.2022                                
Streda, 20.07.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 28.06.2022 od 18:45 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„K tomu, aby sme jasne videli, často stačí len zmeniť uhol pohľadu.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz