Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 144

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúci i dospelých.
 • Rodinné psychologické poradenstvo.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.
 • Zvládanie emočných problémov, stresových situácií.
 • Aktívne sa zaoberám najmä rozvojom rodičovských kompetencií pre správny vývoj dieťaťa - napr. Potreby dieťaťa, vzťahová väzba medzi dieťaťom a ošetrujúce osobou, identita, výchova a pod.
 • Bc. jednoodborové psychológie na Ostravskej univerzite
 • Mgr. jednoodborové psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci
 • Prax na odborných psychologických pracoviskách: Stredisko výchovnej starostlivosti Ostrava, Neurologické klinika FNOL, aj.
 • Priebežná účasť na rôznych kurzoch, seminároch / webinároch (Rodinná mediácia, Krízová intervencia, Poruchy osobnosti, Ako zvládať stres a neistotu dnešnej doby, a i.).
 • V súčasnej dobe pôsobím v oblasti poradenskej psychológie.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 07.12.2022                                
Štvrtok, 08.12.2022                                
Streda, 14.12.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 08.12.2022 od 18:45 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„K tomu, aby sme jasne videli, často stačí len zmeniť uhol pohľadu.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz