Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 19

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich a dospelých
 • Náročné a krízové ​​situácie
 • Drogovo závislí
 • Kariérne poradenstvo
 • Osobný rozvoj
 • Objavenie vlastnej hodnoty
 • Sebavedomie
 • Seba prijatie
 • Sebaláska
 • Štúdium jednoodborové psychológie na FF Katolíckej univerzity v Rožmberku, počas štúdia získala skúsenosti na pracoviskách, zameraných na prácu s klientom
 • Absolvovala výcvik a prax ako online poradca v systemické a krízovej intervencii
 • Absolvovala rozsiahly akreditovaný tréning, pracovala pod pravidelnou expertné supervíziou. S podporou tímu a odbornú supervíziou zastrešenú informačnom a konzultačnom centrom EDUKOS vytvorila niekoľko preventívnych programov orientovaných najmä na dospievajúcu mládež.
 • Pracovala ako psychológ v Centre pre liečbu drogových závislostí a tiež ako psychológ pracujúci v Centre pre deti a rodiny, kde poskytovala odborné poradenstvo v náročnej životnej situácii.
 • Aktuálne pracuje ako personálna poradca na medzinárodnom projekte vo Fínsku, náplňou práce je starostlivosť o zamestnancov a administráciu a výber vhodných kandidátov na pracovné pozície.
 • problematika attachment - absolvovanie akreditovaného vzdelávania - Vzťahová väzba - pod záštitou organizácie Centrum pre rodinu Kvapky, ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie pre dospelých a deti
 • vzdelávanie v intenzívnom kurze s terapeutickými kartami
 • Využitie hudby v psychológii, vzdelávacie Muzikoterapia centrá MTerapio.
 • Aktuálne frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v psychoanalytickej psychoterapii, kde pravidelným vzdelávaním a supervízie zvyšuje svoju odbornosť ako terapeut

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Staraj sa o svoje duševné zdravie“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz