PhDr.Lea Hroncová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 19

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých / rodičov
 • Individuálne poradenstvo pre mládež / dospievajúcich
 • Skupinová práca s rodičmi a deťmi v otázkach a problémoch vo vzťahu k škole, školskému prostrediu
 • Individuálne poradenstvo pre rodičov detí od raného veku- vývinová psychológia aj psychopatológia
 • Poradenstvo a pomoc pri zvládaní ťažkých životných nástrah a nešťastí
            Vzdelanie:

 • Paneurópska Vysoká škola, Fakulta psychológie, Rigorózne konanie- “PhDr.” 2020- 2023
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra psychológie, Magisterské štúdium- „Mgr.“ 2018 – 2020
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra psychológie, Bakalárske štúdium- „Bc.“ 2015 – 2018
 • Absolvovaný základný stupeň autogénneho tréningu, 2020
 • Kurz v metóde KUPREV- primárny preventívny program pre deti od 6 rokov, 2021
 • Inovačné vzdelávania v rámci Metodicko-pedagogického centra,
 • Inovačné vzdelávania v rámci Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby,
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami- projektívne metódy,
 • Pravidelné vzdelávania v rámci vývinovej psychológie, webináre, semináre v rámci Výskumného ústavu Detskej patológie a psychopatológie, patrí do Multidisciplinárneho tímu
 • Účastníčka výcvikového programu- Terapia hrou a filiálna terapia – psychoterapia detí - trvá

  Prax:

 • Aktuálne pôsobí ako poradenský psychológ v Centre poradenstva a prevencie po zlúčení centier, predtým pôsobnosť v Centre špeciálno- pedagogického poradenstva– naďalej poskytujeme psychodiagnostiku a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu
 • Prax s rôznymi typmi detských diagnóz, s diagnostickým materiálom v rámci psychodiagnostiky detí
 • Predošlá pôsobnosť ako psychológ v inkluzívnom tíme- Materská škola Bratislava, 2020- 2021
 • Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie- Aktívny dobrovoľný člen, 2018- 2020
 • Stáž v zahraničí- AIESEC global volunteer, Women in power AIESEC v Tureckom meste Izmir, 2019- projekt týkajúci sa ženských práv a rovnoprávnosti žien
 • Odborná psychologická prax (psychiatrické oddelenie) - Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, 2019
 • Odborná psychologická prax (psychiatrické oddelenie) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, 2018
 • Práca s deťmi s autizmom a zdravotným znevýhodnením
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nič je všetko a všetko je nič.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz