Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 8

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých / rodičov
 • Individuálne poradenstvo pre mládež / dospievajúcich
 • Skupinová práca s rodičmi a deťmi v otázkách a problémoch vo vzťahu k škole, školskému prostrediu
 • Individuálne poradenstvo pre rodičov detí od raného veku
 • Poradenstvo a pomoc pri zvládaní ťažkých životných nástrah a nešťastí
 • Práca s emóciami, relaxačné techniky            Vzdelanie:

 • Paneurópska Vysoká škola, Fakulta psychológie, Rigorózne konanie- “PhDr.” 2020- súčasnosť
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra psychológie, Magisterské štúdium- „Mgr.“ 2018 – 2020
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra psychológie, Bakalárske štúdium- „Bc.“ 2015 – 2018
 • Absolvovaný základný stupeň autogénneho tréningu, 2020
 • Kurz v metóde KUPREV- primárny preventívny program pre deti od 8 rokov, 2021
 • Inovačné vzdelávanie v rámci Metodicko-pedagogického centra (2x) 2022- Zvládanie záťažových situácií, Prevencia a eliminácia násilia a šikanovania
 • Inovačné vzdelávanie: Vplyv raného veku na vývin mozgu a správania detí – neuropsychológia
 • kurz PRECOBIAS- Predchádzanie radikalizácie mládeže cez pochopenie vlastných kognitívnych skreslení

  Prax:

 • Aktuálne pôsobí ako poradenský psychológ v Centre špeciálno- pedagogického poradenstva– psychodiagnostika a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu
 • Prax s rôznymi typmi detských diagnóz, s diagnostickým materiálom v rámci psychodiagnostiky detí
 • Predošlá pôsobnosť ako psychológ v inkluzívnom tíme- Materská škola Bratislava, 2020- 2021
 • Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie- Aktívny dobrovoľný člen, 2018- 2020
 • Stáž v zahraničí- AIESEC global volunteer, Women in power AIESEC v Tureckom meste Izmir, 2019- projekt týkajúci sa ženských práv a rovnoprávnosti žien
 • Odborná psychologická prax (psychiatrické oddelenie) - Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, 2019
 • Odborná psychologická prax (psychiatrické oddelenie) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, 2018
 • Pravidelné vzdelávania, webináre, semináre v rámci Výskumného ústavu Detskej patológie a psychopatológie, patrí do Multidisciplinárneho tímu
 • Pravidelné vzdelávania v rámci vývinovej psychológie, webináre, semináre v rámci Výskumného ústavu Detskej patológie a psychopatológie, patrí do Multidisciplinárneho tímu
 • Práca s deťmi s autizmom
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Štvrtok, 29.09.2022                                
Piatok, 30.09.2022                                
Utorok, 04.10.2022                                
Štvrtok, 06.10.2022                                
Utorok, 11.10.2022                                
Štvrtok, 13.10.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 29.09.2022 od 16:30 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nič je všetko a všetko je nič.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz