PhDr.Josef Sýkora - Online psychológ
S jakými problémy vám může pomoci psycholog PhDr. Josef Sýkora
Video: Medailonek
Psycholog PhDr. Josef Sýkora: Spojení mysli a těla – strategie, jak je vzájemně synchronizovat
Spojení mysli a těla

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 128

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Psychosomatické ťažkosti
 • Zameriava sa na psychologické poradenstvo, podpornú psychoterapiu, psychodiagnostiku, energetické cvičenie, formovanie osobnosti a správania, posilnenie psychickej odolnosti (problémy súvisiace s úzkosťou, depresiou a nízkym sebavedomím), na problematiku zvládania úzkostných stavov, sociálnej fóbie a psychogénnych príčin neplodnosti.
 • Zaisťuje celostný prístup - chápe vzťah tela a psychiky ako dva vzájomne prepojené systémy, ktoré fungujú v priamych súvislostiach.
 • Je absolventom jednoodborovej psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci.
 • Na tejto univerzite takisto úspešne absolvoval štátnu rigoróznu skúšku.
 • Na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe podstúpil sebapoznávací psychoterapeutický výcvik v dĺžke 200 hodín.
 • Úspešne absolvoval kurz v dĺžke trvania 100 hodín "Metóda EEG biofeedback pre profesionálov."
 • Je členom Českomoravskej psychologickej spoločnosti.
 • V súčasnej dobe pôsobí v oblasti penitenciárnej a forenznej psychológie.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nie je to situácia, ktorá vytvára náš stres, ale to, ako situáciu vnímame. Pocit stresu neprichádza totiž zvonka, ale vzniká v nás.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz