Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 45

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne poradenstvo pre dospelých
 • poradenstvo v oblasti medziľudských vzťahoch, otázky výchovy a profesijného poradenstva
 • služby zamerané na vyrovnávanie sa s náročnými životnými udalosťami, zvládanie stresových situácií, zvyšovanie psychickej odolnosti a posilňovanie sebavedomia
 • koučing v otázkach dosahovania a plnenia úloh a cieľov v osobnom i profesionálnom živote, podpora osobného rastu
 • psychológia výkonu
 • bakalársky študijný program Psychológia a špeciálna pedagogika (Univerzita Karlova v Prahe)
 • magisterský študijný program Psychológia (Univerzita Karlova v Prahe)
 • stáže na odborných poradenských a klinických psychologických pracoviskách (napr. Pedagogicko-psychologická poradňa; Špeciálno-pedagogické centrum Arabská; Stredisko pre rodinu a medziľudské vzťahy ČB; Psychiatrická nemocnica Bohnice; Klinika detskej psychiatrie v Thomayerovej nemocnici; Detské a dorastové detoxikačné centrum; školský psychológ ZŠ Sázavská)
 • vedecko-výskumná činnosť na projektoch PedF UK
 • aktívna účasť na medzinárodných odborných konferenciách (IHIET, ICSPP)
 • priebežná účasť na rôznych kurzoch a seminároch (napr. Mindfulness, Zvládanie stresu a zásady psychohygieny, Vnútorné dieťa ako zdroj kreativity)
 • akreditovaný výcvik v celostnom koučingu (práve prebiehajúci)
 • pracovala ako výchovná poradkyňa na ZŠ
 • v súčasnej dobe pôsobí v oblasti športovej psychológie a venuje sa vedeckej, metodickej a konzultačnej činnosti pre AČR
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Štvrtok, 27.01.2022                                
Piatok, 28.01.2022                                
Utorok, 01.02.2022                                
Streda, 02.02.2022                                
Piatok, 04.02.2022                                
Streda, 09.02.2022                                
Štvrtok, 10.02.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 28.01.2022 od 15:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nie som tým, čo sa mi prihodilo, ale tým, kým som sa rozhodol stať. - Carl Gustav Jung“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz