Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 64

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne poradenstvo pre dospelých
 • poradenstvo v oblasti medziľudských vzťahoch, otázky výchovy a profesijného poradenstva
 • služby zamerané na vyrovnávanie sa s náročnými životnými udalosťami, zvládanie stresových situácií, zvyšovanie psychickej odolnosti a posilňovanie sebavedomia
 • koučing v otázkach dosahovania a plnenia úloh a cieľov v osobnom i profesionálnom živote, podpora osobného rastu
 • psychológia výkonu
 • bakalársky študijný program Psychológia a špeciálna pedagogika (Univerzita Karlova v Prahe)
 • magisterský študijný program Psychológia (Univerzita Karlova v Prahe)
 • stáže na odborných poradenských a klinických psychologických pracoviskách (napr. Pedagogicko-psychologická poradňa; Špeciálno-pedagogické centrum Arabská; Stredisko pre rodinu a medziľudské vzťahy ČB; Psychiatrická nemocnica Bohnice; Klinika detskej psychiatrie v Thomayerovej nemocnici; Detské a dorastové detoxikačné centrum; školský psychológ ZŠ Sázavská)
 • vedecko-výskumná činnosť na projektoch PedF UK
 • aktívna účasť na medzinárodných odborných konferenciách (IHIET, ICSPP)
 • priebežná účasť na rôznych kurzoch a seminároch (napr. Mindfulness, Zvládanie stresu a zásady psychohygieny, Vnútorné dieťa ako zdroj kreativity)
 • akreditovaný výcvik v celostnom koučingu (práve prebiehajúci)
 • pracovala ako výchovná poradkyňa na ZŠ
 • v súčasnej dobe pôsobí v oblasti športovej psychológie a venuje sa vedeckej, metodickej a konzultačnej činnosti pre AČR
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nie som tým, čo sa mi prihodilo, ale tým, kým som sa rozhodol stať. - Carl Gustav Jung“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz