Mgr.Linnet Michaličková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 0

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich klientov
 • Zvládanie stresu, nadmernej zaťaže
 • Práca so strachom, úzkosťou, depresiou
 • Podpora budovania zdravého sebavedomia, sebaúcty a pocitu vlastnej hodnoty
 • Poradenstvo v partnerských/vzťahových otázkach
 • Poradenstvo v oblasti sebarozvoja, profesionálneho rozvoja, kariérneho poradenstva (pomoc pri výbere strednej školy, vysokej školy, zmene zamestnania atď.)
 • Poradenstvo zamerané na vzdelávanie a iné ťažkosti v školskom prostredí u stredoškolákov a vysokoškolákov

 • Univerzita Komenského v Bratislave - psychológia
 • kurz v kariérovom poradenstve (akreditovaný MŠVVŠ SR)
 • intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 • kognitívno-behaviorálne intervencie pri práci s úzkostnými deťmi a dospievajúcimi
 • krízová intervencia pre dieta/adolescenta so suididálnym zámerom aj.
 • Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie - psychológ, konzultant
 • Chuť žiť (o. z. ) - psychológ mailovej poradne pre klientov (a ich príbuzných) trpiacich poruchami príjmu potravy, vedenie podporných skupín, d stacionárov pre klientov s PPP
 • Školská psychologička na strednej škole (Obchodná akadémia)


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Keď zmeníme spôsob, akým sa na věc pozewrámei, zmenia sa veci, na ktoré sa pozeráme.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz