Mgr.Tereza Hartmannová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 28

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Krízová intervencia a podpora pri náročných alebo akútnych životných situáciách
 • Zameranie na klientov s bipolárnou afektívnou poruchou (depresívne, manické stavy), a depresívnymi a úzkostnými ťažkosti
 • Problematika životného štýlu, pravidelného režimu a spánku
 • Tematika materstvo - pred i po pôrodné psychické ťažkosti
 • Vyštudovala Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
 • Absolventka jednoodborovej psychológie Univerzity Palackého v Olomouci
 • Kurz celoživotného vzdelávania: Manažérska a ekonomická psychológia, Upolu
 • Kurz kompletnej krízovej intervencie, D-centrum Liberec
 • Osvedčenie - psychológ v zdravotníctve
 • Absolventka kurzu pre skupinovú psychoterapiu, Instep Academy
 • Frekventantka psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej terapii (KBT), Inštitút kognitívno-behaviorálnej terapie
 • Odborné psychologické stáže:
 • ○    Fakultná nemocnica Olomouc, Oddelenie klinickej psychológie - chirurgický komplement, Neurologická a onkologická klinika; Národný ústav duševného zdravia, Klecany, Oddelenie klinickej psychológie; Ústredná vojenská nemocnica, Lekársko - psychologické oddelenie; Psychiatrická nemocnica v Kroměříži, Uzatvorené ženské oddelenie
 • Odborná výskumná činnosť v projektoch Národného ústavu duševného zdravia a medicínskej spoločnosti MINDPAX so zameraním na psychologickú starostlivosť o klientky s bipolárnou afektívnou poruchou a psychotickým ochorením
 • Individuálne a skupinové poradenstvo pre ženy a matky v spolupráci s neziskovou organizáciou Úsmev Mamy
 • Aktívne zapojenie na konferenciách:
 • ○    62. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia
  ○    PhD existencia 9, Česko-slovenská konferencia
  ○    MEDICA ECON FORUM, Düsseldorf
  ○    IV., VI. Bari-psychologické dni

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Každý deň, je novým začiatkom.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz