Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 91

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre mladistvých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre látkové / nelátkové závislosti
 • Partnerské a rodinné poradenstvo
 • Psychodiagnostika
 • Krízová intervencia
 • Vyštudovala gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove.
 • Je absolventkou jednoodborovej psychológie na Prešovskej Univerzite.
 • V roku 2017 získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania: Psychológ v zdravotníctve.
 • Má za sebou stáž v Psychiatrickej liečebni Červený dvor v Českom Krumlove, a stáž v psychoterapeutickom centre Gaudio v Prahe.
 • Aktuálne pracuje v ambulancii klinickej psychológie na Slovensku.
 • Aktuálne sa zúčastňuje mnohých špecializačných kurzov v procese postgraduálneho vzdelávania na Slovensku a v Českej republike.
 • Je frekventantkou komplexného psychoterapeutického výcviku v systemickej terapii na Slovensku.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Štvrtok, 15.04.2021                                
Pondelok, 19.04.2021                                
Utorok, 20.04.2021                                
Streda, 21.04.2021                                
Štvrtok, 22.04.2021                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 15.04.2021 od 20:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Naše životy sú ako dráha Slnka. V tej najtemnejšej chvíli prichádza prísľub úsvitu.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz