Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 19

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých i dospievajúcich.
 • Poradenstvo zamerané na vzdelanie a prípadné ťažkosti v školskom prostredí.
 • Psychologická intervencia v ťažkých životných situáciách akútneho aj dlhodobého charakteru.
 • Poradenstvo zamerané na sebarozvoj, kariérny rast, prevencia syndrómu vyhorenia.
 • Konzultácie týkajúce sa životného štýlu, zdravých návykov, výživy a vzťahu k sebe.
 • Práca s telom a emóciami v prítomnom okamihu.
 • Psychohygiena, mindfulness a zvládanie stresu.
 • Bakalársky študijný program Psychológia (Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach).
 • Magisterský študijný program Psychológia (Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií).
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v smere Gestalt (práve prebiehajúci).
 • V súčasnej dobe pracuje ako psychologička v Pedagogicko-psychologickej poradni.
 • Aktívna účasť na praxiach a stážach (Psychiatrická liečebňa Červený dvor, Krízové centrum pre deti a rodinu, Intervenčné centrum pre obete domáceho násilia a i.).
 • Aktívna účasť na kurzoch a seminároch (Sám sebe koučom, Základy mediácie, Základy adiktológie, Test Kresby stromu a i.).

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Utorok, 08.02.2022                                
Streda, 09.02.2022                                
Utorok, 15.02.2022                                
Utorok, 22.02.2022                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 08.02.2022 od 16:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Netlač rieku, tečie sama.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz