Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 10

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých i dospievajúcich.
 • Poradenstvo zamerané na vzdelanie a prípadné ťažkosti v školskom prostredí.
 • Psychologická intervencia v ťažkých životných situáciách akútneho aj dlhodobého charakteru.
 • Poradenstvo zamerané na sebarozvoj, kariérny rast, prevencia syndrómu vyhorenia.
 • Konzultácie týkajúce sa životného štýlu, zdravých návykov, výživy a vzťahu k sebe.
 • Práca s telom a emóciami v prítomnom okamihu.
 • Psychohygiena, mindfulness a zvládanie stresu.
 • Bakalársky študijný program Psychológia (Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach).
 • Magisterský študijný program Psychológia (Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií).
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v smere Gestalt (práve prebiehajúci).
 • V súčasnej dobe pracuje ako psychologička v Pedagogicko-psychologickej poradni.
 • Aktívna účasť na praxiach a stážach (Psychiatrická liečebňa Červený dvor, Krízové centrum pre deti a rodinu, Intervenčné centrum pre obete domáceho násilia a i.).
 • Aktívna účasť na kurzoch a seminároch (Sám sebe koučom, Základy mediácie, Základy adiktológie, Test Kresby stromu a i.).

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Utorok, 21.09.2021                                      
Pondelok, 27.09.2021                                      
Utorok, 05.10.2021                                      
Utorok, 12.10.2021                                      
Utorok, 19.10.2021                                      
Streda, 27.10.2021                                      

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 21.09.2021 od 16:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Netlač rieku, tečie sama.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz