Lenka Vagašiová, MSc - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 0

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre starších ľudí (sociálna izolácia, osamelosť, nízka sebaúcta, odchod do dôchodku, depresia, úzkosť, problémy duševného zdravia, súvisiace s demenciou).
 • Poskytovanie praktické a emočnej podpory opatrovateľom (tým, ktorí sa starajú o niekoho s demenciou).
 • Individuálne poradenstvo pre mladých ľudí (vrátane problémov duševného zdravia u študentov, študujúcich v zahraničí, prechodných otázok, prispôsobenie sa novému prostrediu a kultúre, pocity izolácie, smútok, zmätok).
 • Osobný rozvoj, kariérny poradenstvo a podpora pri dosahovaní cieľov a snov
 • Zvládanie stresu
 • Získala bakalársky titul (Hons) v odbore Psychológia (University of Worcester, Veľká Británia, 2015-2018).
 • Získala magisterský titul z Abnormálnej a klinickej psychológie (Swansea University, Veľká Británia, 2018-2019).
 • Je členkou Britskej psychologickej spoločnosti.
 • Pravidelne sa zúčastňuje rôznych konferencií a seminárov, súvisiacich s psychológiou.
 • V súčasnosti pracuje na jednotke s nízkym zabezpečením duševného zdravia (Spojené kráľovstvo) s osobami s degeneratívnym neuropsychiatrickým ochorením, zahŕňajúce demenciu, Huntingtonovu chorobu, Korsakovův syndróm a poškodenie mozgu, evidované v zmysle Zákona o duševnom zdraví u osoby podstupujúce liečbu podľa Zákona o duševnom zdraví.
 • Pôsobila ako výskumný asistent na University of Worcester vo Veľkej Británii a dokončila kvalitatívnu výskumnú štúdiu, skúmajúcu skúsenosti s prechodom absolventov na univerzitu.
 • Má skúsenosť s poskytovaním odbornej pomoci a podpory ľuďom s poranením mozgu, neurodegeneratívnymi stavy a radom miernych, stredných alebo závažných problémov duševného zdravia, ako sú depresie a úzkosť.
 • Prihlásila sa do Alzheimerovej spoločnosti vo Veľkej Británii, kde poskytuje podporu ľuďom, bojujúcim s demenciou.
 • Pôsobila ako asistent starostlivosti v rezidenčnom zariadení vo Veľkej Británii a získala tak skúsenosti s motivovaním starších ľudí s neurodegeneratívnymi poruchami k opätovnému získaniu praktických zručností a ich motiváciu k udržaniu alebo zvýšeniu nezávislosti prostredníctvom terapeutických, voľnočasových a sociálnych aktivít.
 • Absolvovala medzinárodnú stáž v Dennom centre sociálnych služieb v Bulharsku (zameranie na mladých ľudí s poruchami učenia, poruchou autistického spektra, Downovým syndrómom).
 • Absolvovala dvojmesačnú stáž v Centre sociálnych služieb (zameranie na starších ľudí s demenciou, schizofréniou, Huntingtonovou chorobou a Parkinsonovou chorobou).

           Dalša kvalifikácia

 • Dobrovoľník v Úvode do demencie, Alzheimerova spoločnosť (Ammanford, Veľká Británia, 2019)
 • Zákon o duševnej kapacite, Osvedčenie o zbaveniu slobody a ochrane (Worcester, Veľká Británia, 2017)
 • Osvedčenie o starostlivosti (Worcester, Veľká Británia, 2017)
 • Osvedčenie o povedomiu o demencii (Worcester, Veľká Británia, 2016)
 • Osvedčenie o správaní a komunikácii (Worcester, Veľká Británia, 2016)
 • Osvedčenie o konci života (Worcester, UK, 2016)

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„„Nemôžem zmeniť smer vetra, ale môžem si nastaviť plachty tak, aby som vždy dosiahol cieľ. - Jimmy Dean ““

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz