Mgr.Naďa Jacko Lysáková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 39

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre mladistvých a dospelých
 • Práca so stresom, emóciami
 • Aktívne sa venuje drogovo závislým a členom rodiny závislého človeka (spoluzávislým)
 • Zapojenie sa do společenského a sociálného života po ťažkej životnej situácií
 • Pomoc pri rozhodovaní


 • Štúdium jednoodborové psychológie na I. stupeň Univerzite Komenského v Bratislave, II. stupeň na Paneurópskej Vysokej Škole
 • aktuálne v rigoróznom konaní na UPJŠ
 • frekventant dlhodobého terapeutického výcviku v Kognitívno- behaviorálnej terapii
 • práca so závislými a spoluzávislými klientmi v doliečovacom zariadení v Prešove a na Odbornom liečebnom ústave Predná Hora
 • práca s členmi rodiny závislých klientov, rodinná terapia, skupinová terapia, arteterapia, muzikoterapia
 • Kurz „Krízovej intervencie“
 • Kurz „Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou“ a „Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu“
 • Kurz „Ako vytvoriť zo skupiny tím“
 • Prax na Klinike detskej psychiatrie LF UK a NUDCH BratislavaMožnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Za mrakmi je moje milované slnko“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz